Als de wereld perfect was, zou mijn werk overbodig zijn

Sara van den Bleeken, senior compliance officer 

 

“Voordat ik bij APG aan de slag ging, werkte ik bij de AFM, de toezichthouder op de financiële markten – ontzettend interessant, maar ik wilde graag nog net een stap daarvoor zitten, al eerder kunnen sturen en ingrijpen.

 

Op de afdeling compliance bij APG is dat precies wat we doen. We houden ons bezig met integriteit binnen de organisatie in de breedste zin van het woord. Dan moet je denken aan toezicht op het naleven van wet- en regelgeving en de interpretatie daarvan, maar ook het integer handelen van medewerkers an sich. We adviseren bijvoorbeeld over het tegengaan van belangenverstrengeling, en we verzekeren ons ervan dat de organisaties waarmee we zakendoen zich niet schuldig maken aan criminele activiteiten zoals witwassen. Daarnaast doen we risicoanalyses en risicomanagement. Het komt er kort gezegd op neer dat wij bevorderen dat alles wat we bij APG doen voldoet aan wet- en regelgeving en in het belang is van onze klanten en de pensioendeelnemers.

 

Ik vind dit werk ontzettend leuk. Vooral de diversiteit ervan spreekt me aan. Je bent niet verantwoordelijk voor één specifiek aandachtsgebied, maar denkt en werkt mee in de breedte van de organisatie.

 

Als de wereld perfect was, zou mijn werk overbodig zijn. Maar menselijk gedrag is niet altijd perfect. Iedereen kan weleens iets over het hoofd zien. Als compliance officers proberen we het zijlicht te zijn, om tot het best mogelijke eindresultaat te komen. Dat is heel belangrijk, want als we niet compliant zijn kan dat leiden tot reputatieschade en verlies van klanten of schade voor hun pensioendeelnemers. Wat we doen, doen we voor hen.

 

Pensioen is iets wat bij veel mensen niet direct op het netvlies staat, terwijl bijna iedereen het opbouwt. Als het niet goed is, duurt het heel lang voordat je daarachter komt. Daarom is het des te belangrijker dat alle partijen in de sector hun werk goed doen. Ik vind het mooi om eraan bij te kunnen dragen dat ouderen een goed pensioen hebben. Dat is uiteindelijk ook goed voor Nederland.

APG is de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Wat we hier doen, doet er dus echt toe. Daarnaast vind ik APG een fijne werkgever, die openstaat voor ideeën. Ik heb het gevoel dat ik gehoord en gezien word.

 

De pensioenwereld is volop in beweging. De sector staat met de invoering van een nieuw pensioenstelsel aan de vooravond van een grote transitie. Dat brengt veel uitdagingen met zich mee waar we ons met het hele team nu en de komende jaren op richten. Ook het compliancevak blijft zich continu ontwikkelen. Het is de afgelopen jaren veel breder geworden, alleen al door nieuwe technologieën en mogelijkheden. Binnen compliance bereiden we ons steeds meer voor op een digitale toekomst waar data-analyses en real-time monitoring onderdeel van zijn. Maar ook de maatschappelijk context wijzigt. Dat vraagt om een ander perspectief. Je moet constant zelf blijven nadenken of wat we doen wel het goede is. Wat tien jaar geleden als integer werd gezien, vinden we nu misschien echt niet meer kunnen.

Juist deze dynamische omgeving maakt het werk interessant.

 

We zeggen altijd: compliance is eigenlijk van iedereen. Niet alleen van de compliance-afdeling. Ja, wij dragen eraan bij, maar iedereen die bij APG werkt heeft een belangrijke rol in het in stand houden van de goede reputatie van en het vertrouwen in APG.”

 

#ziejijtoekomstbijapg

Wij proberen het zijlicht te zijn.