Oog voor een ander

APG makes a difference

Met elkaar kunnen we een wereld van verschil maken. Daarom zetten we met APG Makes A Difference initiatieven op die impact maken. Met een online platform stimuleren we collega's om met duurzaamheid, inclusiviteit, vitaliteit en financiële fitheid aan de slag te gaan. Een online omgeving waar we met elkaar initiatieven opzetten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van APG. Zo maken we het mogelijk om van goede ideeën succesvolle initiatieven te maken.

 

 

Toekomstdagen

Twee toekomstdagen per jaar ontvangt iedere APG'er om te werken aan de toekomst van zichzelf, een ander of de samenleving.

Stichting SWAP

Stichting SWAP is een initiatief van APG-medewerkers waarmee ze goede doelen ondersteunen. Zowel door donaties als door zelf mee te werken aan projecten op gebied van bouw, onderwijs en zorg. Gericht op een beter bestaan voor zeer arme bevolkingsgroepen in vooral ontwikkelingslanden. Zo werkten APG-medewerkers mee aan een opvanghuis voor verwaarloosde en getraumatiseerde kinderen in Roemenië, bouwden ze een educatiecentrum in Tanzania en knapten ze een kindertehuis in India op.

Jongeren meer kansen bieden op de arbeidsmarkt

Ook dichter bij huis pakken we onze maatschappelijke rol. Zo willen we jongeren helpen in hun voorbereiding op hun toekomst op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn we bijvoorbeeld met het landelijke JINC (Jongeren INCorporated) gestart. JINC zorgt dat leerlingen uit wijken met veel sociaaleconomische achterstand meer inzicht krijgen in de arbeidsmarkt én in hun eigen talenten. Dit doen we door hen onder te dompelen in de praktijk. Zo maken ze tijdens ‘Taaltrips’ en ‘Bliksemstages’ kennis met allerlei beroepen en sectoren. Door onze trainingen leren ze veel over plannen, solliciteren en ondernemen. En ze kunnen hun sociale vaardigheden trainen. Ook hebben we gastdocenten en doen we mee met 'Baas van Morgen'. Een van de leerlingen neemt dan voor een dag de touwtjes handen binnen APG, om te ervaren hoe het is om baas te zijn. En dit geeft ons weer waardevolle nieuwe inzichten en inspiratie.