Disclaimer

APG gaat voor kwaliteit. We besteden daarom veel aandacht aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. En wij doen ons uiterste best om deze website voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te maken. Toch kunnen er altijd onjuistheden en onvolledigheden op onze website staan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Houd er hierbij ook rekening mee dat de informatie die wij verstrekken op deze website bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De content op deze website mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming op geen enkele wijze worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid.

 

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel APG de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op zijn website, aanvaardt APG geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. U bent er zelf verantwoordelijk voor u er van te vergewissen of de informatie voor het door u gewenste doel geschikt is. APG biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. APG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. APG is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. APG adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Bronvermelding foto's

APG maakt op deze website gebruik van eigen fotografie (gemaakt door een selecte groep fotografen die in opdracht van APG werkt). Daarnaast gebruiken we foto's uit stockbeeldbanken (ANP Foto en Getty Images) en in sommige gevallen ook van andere stockfotografie.