Duurzaamheid bij APG

Het bouwen aan een duurzame toekomst voor huidige en toekomstige generaties is het hogere doel van APG. Duurzaamheid is vanzelfsprekend verbonden met APG: met wat we doen, wie we zijn en hoe we bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Duurzaamheid gaat in onze ogen dan ook over ‘duurzaam samenleven’. Maar hoe geven we dat vorm?  

De 4 duurzaamheidspijlers van APG