Niet bang zijn voor grote bedragen

Lieke van der Horst, senior portfoliomanager commodities

 

“Ik zie dat ik op zowel professioneel als persoonlijk vlak enorm gegroeid ben. Toen ik vijf jaar geleden als portfoliomanager bij APG startte, ben ik in het diepe gegooid. Vanaf het eerste moment namen mijn drie ervaren teamleden mij serieus en deelde ik ook gelijk de verantwoordelijkheid voor de grondstoffenportefeuille die zo’n 20 miljard euro bedraagt. Niks toekijken en langzaam groeien, maar gelijkwaardig meedraaien. Ja, dan ontwikkel je je wel snel.

 

In mijn functie moet je niet bang zijn voor grote bedragen. Je moet die verantwoordelijkheid durven dragen en je mening durven geven. In mijn team is daar ook ruimte voor. Ik krijg de ruimte om me uit te spreken en als ik of een teamlid iets oppert wat geen goed plan blijkt te zijn, dan wordt dat onderling besproken. Zo leren we van elkaar en uiteindelijk hakken we als team de knoop door.  

Als portfoliomanager beleg ik namens onze fondsklanten in verschillende grondstoffen in de energie-, metaal- en landbouwsector middels derivatencontracten. Van de pensioenfondsen krijgen we een benchmark mee en het is ons doel als team om een beter rendement te behalen dan de benchmark. Zodat we uiteindelijk een zo hoog mogelijk pensioen realiseren voor de pensioendeelnemer. Mijn werk is nooit saai, binnen APG en de pensioenwereld is momenteel veel gaande.

De groei die ik nu al bij mezelf zie, zie ik in de toekomst alleen nog maar toenemen. Bij APG word ik namelijk enorm gestimuleerd om mezelf zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te blijven ontwikkelen. Door bijvoorbeeld cursussen en trainingen te volgen. Als ik er baat bij heb in mijn functie, dan is het goed. Zo kan ik het beste uit mezelf halen. Die bereidheid om in mij te investeren geeft mij het vertrouwen dat deze werkrelatie voor de lange termijn is.”

 

#ziejijtoekomstbijAPG

De groei die ik nu al bij mezelf zie, zie ik in de toekomst alleen nog maar toenemen.