Beleggen met impact

Wij combineren rendement met impact 

Zoeken naar het beste rendement, op een manier die zo duurzaam mogelijk is. Dat is je doel als investment portfoliomanager bij APG, op elk niveau. We beleggen voor onze pensioenfondsklanten in bijna alle publieke en private asset classes. Nationaal en internationaal, zoals bijvoorbeeld Equities, Fixed Income, Credits, Infrastructuur, Real estate en Private equity. Door de omvang van de beleggingsportefeuille is er veel mogelijk.

 

 

Responsible Investments

We willen bijdragen aan een leefbare toekomst voor huidige en toekomstige generaties. Bij het nemen van beleggingsbeslissingen kijken we naast het beoordelen van financieel rendement en risico, naar de manier waarop bedrijven omgaan met mens, milieu en maatschappij. Bij elke investering die we doen, kijken naar naar de ESG factoren: Environmental, Social en Governance. Met onze investeringen proberen we een bijdrage te leveren aan het beperken van biodiversiteitverlies en klimaatverandering en het verbeteren van mensenrechten. Dat doen we door in gesprek te gaan met de bedrijven waarin we investeren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid en corporate governance. Ook maken we actief gebruik van ons stemrecht als aandeelhouder en zoeken we de markt af naar investeringen die voldoen aan de Sustainable Development Goals.

 

Er zijn momenteel geen relevante vacatures

Shahzad Memon, Portfolio manager Responsible Investments, Fixed Income

 

"Wij hebben veel verschillende asset classes, zowel privaat als publiek. Bijvoorbeeld obligaties, aandelen, private debt, private equity en infrastructuur. Binnen die asset classes beoordelen teams het rendement en financiële risico's. Ik beoordeel de ESG-kansen en risico's. Wat is de bredere impact van investeringen? Dragen investeringen naast een goed rendement ook positief bij aan klimaat en maatschappij? 

 

Verantwoordelijkheid en complexiteit. Die twee aspecten maken dat ik mijn werk erg waardeer. Ondanks dat ik nu twee jaar bij APG werk, heb ik nog steeds veel te leren over de hele werking van de organisatie. Regulering, marktontwikkelingen. Verandering gaat zo snel. Zeker als het op impact beleggen aankomt. Mede door de snelheid van de veranderingen, ben ik in twee jaar tijd ook persoonlijk gegroeid. Als mens heb ik een duidelijke purpose nodig. APG heeft een duidelijke visie op responsible investments, die aansluit bij mijn waarden. En we kunnen de impact steeds beter in cijfers uitdrukken. Van macro tot micro."