Erkenning is een mooie beloning

Top Employer sinds 2008

We zijn ontzettend blij dat we ons Top Employer 2021 mogen noemen. Slechts 61 organisaties in Nederland mogen zich dit jaar de titel voeren dankzij het Top Employers Institute, een wereldwijde organisatie gericht op het certificeren en erkennen van werkgevers die uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden.

 

We zijn éxtra trots dat wij deze titel al mogen voeren sinds 2008.